Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Skattereduktioner efter region, typ av skattereduktion, kön, ålder och inkomstklass. År 2000 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Ja
2024-01-23
Antal personer med skattereduktion:
antal
Antal personer:
antal
Medelvärde för de med värde, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal personer med skattereduktion:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Medelvärde för de med värde, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Antal personer med skattereduktion:
Stock
Antal personer:
Stock
Medelvärde för de med värde, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Antal personer med skattereduktion:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer med skattereduktion:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
SCB
HE0110S5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanskattereduktion för fastighetsskatt , skattereduktion för fastighetsavgift , skattereduktion för bredbandsanslutning ,

Valda 0 Totalt 25

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotalt inkomstklasser , 0 , 1-39 tkr ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.

tabellinnehåll

Medelvärde för de med värde, tkr

Medelvärde för dem med värde= Medelvärde beräknat för de personer som fått aktuell skattereduktion.
Tabellen innehåller skattskyldiga fysiska personer.

inkomstklass

Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.

inkomstklass

Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.

inkomstklass

Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.

inkomstklass

Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.

inkomstklass

Tecken .. betyder att uppgift är lika med noll, är borttagen av sekretesskäl eller att data inte finns det året. Skattereduktionerna är inte desamma år efter år, vissa reduktioner finns bara enstaka år.

inkomstklass

Tecken .. betyder att uppgift är lika med noll, är borttagen av sekretesskäl eller att data inte finns det året. Skattereduktionerna är inte desamma år efter år, vissa reduktioner finns bara enstaka år.

inkomstklass

Tecken .. betyder att uppgift är lika med noll, är borttagen av sekretesskäl eller att data inte finns det året. Skattereduktionerna är inte desamma år efter år, vissa reduktioner finns bara enstaka år.

inkomstklass

Tecken .. betyder att uppgift är lika med noll, är borttagen av sekretesskäl eller att data inte finns det året. Skattereduktionerna är inte desamma år efter år, vissa reduktioner finns bara enstaka år.

typ av skattereduktion

skattereduktion för fastighetsskatt

Från inkomstår 2001 ändrades reglerna för skattereduktion för fastighetsskatt. Den började fungera som en begränsningsregel för att fastighetsskatten inte skulle vara för stor i förhållande till hushållsinkomsten. Tidigare skulle den minska fastighetsskatten för ägare till fastigheter som fått ett kraftigt ökat taxeringsvärde vid 1996 års allmänna fastighetstaxering.

skattereduktion för fastighetsavgift

Inkomstår 2008 avskaffades fastighetsskatten på bostäder (småhus och hyreshus) och ersattes med en fastighetsavgift. För pensionärer medges en skattereduktion för att fastighetsavgiften inte ska överstiga 4 % av inkomsten. Fastighetsskatt betalas fortfarande för tomtmark men ingen skattereduktion ges för fastighetsskatt.