Statistikdatabasen
Skattereduktioner efter region, typ av skattereduktion, kön, ålder och inkomstklass. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

typ av skattereduktion Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

inkomstklass Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Tabellen innehåller personer som någon gång under inkomståret var folkbokförda i riket.
inkomstklass
Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.
inkomstklass
Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.
inkomstklass
Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.
inkomstklass
Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.
inkomstklass
Tecken .. betyder att uppgift är lika med noll, är borttagen av sekretesskäl eller att data inte finns det året. Skattereduktionerna är inte desamma år efter år, vissa reduktioner finns bara enstaka år.
inkomstklass
Tecken .. betyder att uppgift är lika med noll, är borttagen av sekretesskäl eller att data inte finns det året. Skattereduktionerna är inte desamma år efter år, vissa reduktioner finns bara enstaka år.
inkomstklass
Tecken .. betyder att uppgift är lika med noll, är borttagen av sekretesskäl eller att data inte finns det året. Skattereduktionerna är inte desamma år efter år, vissa reduktioner finns bara enstaka år.
inkomstklass
Tecken .. betyder att uppgift är lika med noll, är borttagen av sekretesskäl eller att data inte finns det året. Skattereduktionerna är inte desamma år efter år, vissa reduktioner finns bara enstaka år.
tabellinnehåll
Medelvärde för de med värde, tkr
Medelvärde för dem med värde= Medelvärde beräknat för de personer som fått aktuell skattereduktion.
typ av skattereduktion
skattereduktion för fastighetsskatt
Från inkomstår 2001 ändrades reglerna för skattereduktion för fastighetsskatt. Den började fungera som en begränsningsregel för att fastighetsskatten inte skulle vara för stor i förhållande till hushållsinkomsten. Tidigare skulle den minska fastighetsskatten för ägare till fastigheter som fått ett kraftigt ökat taxeringsvärde vid 1996 års allmänna fastighetstaxering.
skattereduktion för fastighetsavgift
Inkomstår 2008 avskaffades fastighetsskatten på bostäder (småhus och hyreshus) och ersattes med en fastighetsavgift. För pensionärer medges en skattereduktion för att fastighetsavgiften inte ska överstiga 4 % av inkomsten. Fastighetsskatt betalas fortfarande för tomtmark men ingen skattereduktion ges för fastighetsskatt.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Enhet
Antal personer med skattereduktion:
antal
Antal personer:
antal
Medelvärde för de med värde, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal personer med skattereduktion:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Medelvärde för de med värde, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal personer med skattereduktion:
Stock
Antal personer:
Stock
Medelvärde för de med värde, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer med skattereduktion:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer med skattereduktion:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0110S5