Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Skatter efter region, typ av skatt, kön, ålder och inkomstklass. År 2000 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Ja
2024-01-23
Antal personer som betalar skatt:
antal
Antal personer:
antal
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
tkr
Medelvärde för alla, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal personer som betalar skatt:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
31 december respektive år
Medelvärde för alla, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Antal personer som betalar skatt:
Stock
Antal personer:
Stock
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
Stock
Medelvärde för alla, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Antal personer som betalar skatt:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer som betalar skatt:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de som betalar skatt, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
SCB
HE0110S6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listankommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster , statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster , statlig inkomstskatt på kapitalinkomster ,

Valda 0 Totalt 10

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotalt ålder , totalt 20+ år , 20-64 år ,

Valda 0 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listantotalt , 0 , 1-19 tkr ,

Valda 0 Totalt 27

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.

tabellinnehåll

Medelvärde för de som betalar skatt, tkr

Medelvärde för dem med värde= Medelvärde beräknat för de personer som har betalat aktuell skatt.

Medelvärde för alla, tkr

Medelvärde för alla= Medelvärde för samtliga personer i vald redovisningsgrupp, dvs inklusive de som inte har betalat aktuell skatt.
Tabellen innehåller skattskyldiga fysiska personer.

inkomstklass

Tecknen .. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.

inkomstklass

Tecknen .. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.

inkomstklass

Tecknen .. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.

inkomstklass

Tecknen .. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.

inkomstklass

Tecknen .. betyder att uppgift är lika med noll eller borttagen av sekretesskäl.

inkomstklass

Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.

inkomstklass

Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.

inkomstklass

Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.

inkomstklass

Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.

inkomstklass

Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst.

typ av skatt

fastighetsavgift

Inkomstår 2008 avskaffades fastighetsskatten på bostäder (småhus och hyreshus) och ersattes med en fastighetsavgift. Fastighetsskatt betalas fortfarande för tomtmark.

fastighetsskatt, tomt

Inkomstår 2008 avskaffades fastighetsskatten på bostäder (småhus och hyreshus) och ersattes med en fastighetsavgift. Fastighetsskatt betalas fortfarande för tomtmark.

slutlig skatt

I slutlig skatt ingår statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, statlig inkomstskatt på kapitalinkomster, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, allmänna egenavgifter samt egenavgifter och skatter för näringsverksamma. Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.

tabellinnehåll: Antal personer som betalar skatt , typ av skatt: slutlig skatt

Slutlig skatt = Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.

tabellinnehåll: Medelvärde för alla, tkr , typ av skatt: slutlig skatt

Slutlig skatt = Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.

tabellinnehåll: Medelvärde för de som betalar skatt, tkr , typ av skatt: slutlig skatt

Slutlig skatt = Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.

tabellinnehåll: Totalsumma, mnkr , typ av skatt: slutlig skatt

Slutlig skatt = Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning ingår ej.

tabellinnehåll: Antal personer som betalar skatt , typ av skatt: övriga skatter

Övriga skatter är summan av Egenavgifter och allmän löneavgift, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Avkastningsskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader, Expansionsfondsskatt, Begravningsavgift samt Avgift till svenska kyrkan och annat trossamfund.

tabellinnehåll: Medelvärde för alla, tkr , typ av skatt: övriga skatter

Övriga skatter är summan av Egenavgifter och allmän löneavgift, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Avkastningsskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader, Expansionsfondsskatt, Begravningsavgift samt Avgift till svenska kyrkan och annat trossamfund.

tabellinnehåll: Medelvärde för de som betalar skatt, tkr , typ av skatt: övriga skatter

Övriga skatter är summan av Egenavgifter och allmän löneavgift, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Avkastningsskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader, Expansionsfondsskatt, Begravningsavgift samt Avgift till svenska kyrkan och annat trossamfund.

tabellinnehåll: Totalsumma, mnkr , typ av skatt: övriga skatter

Övriga skatter är summan av Egenavgifter och allmän löneavgift, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Avkastningsskatt, Särskild löneskatt på pensionskostnader, Expansionsfondsskatt, Begravningsavgift samt Avgift till svenska kyrkan och annat trossamfund.