Statistikdatabasen
Privat pensionssparande för inkomsttagare efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 2000 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

inkomstklass Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Som allmänt avdrag får sparande i pensionsförsäkring och pensionssparkonto dras av med upp till ett halvt basbelopp plus 5 procent av den del av tjänsteinkomsten som översteg 10 men inte 20 basbelopp. Fr.o.m. år 2002 ingår även periodiskt understöd.
Tabellen innehåller personer som har en sammanräknad förvärvsinkomst större än noll. Personer som saknar sammanräknad förvärvsinkomst ingår alltså ej.
inkomstklass
Inkomstklass = Sammanräknad förvärvsinkomst.
inkomstklass
Inkomstklass = Sammanräknad förvärvsinkomst.
inkomstklass
Inkomstklass = Sammanräknad förvärvsinkomst.
inkomstklass
Inkomstklass = Sammanräknad förvärvsinkomst.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Andel:
andel
Medelvärde för de med värde, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal:
31 december respektive år
Andel:
31 december respektive år
Medelvärde för de med värde, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal:
Stock
Andel:
Stock
Medelvärde för de med värde, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Andel:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Andel:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0110P1