Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer med beskattningsbar förvärvsinkomst efter region, kön, ålder och skiktgräns. År 2000 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johanna Frodell, SCB
+46 010-479 68 39
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Ja
2023-01-25
Antal:
antal
Antal:
31 december respektive år
Antal:
Stock
Antal:
Nej
Antal:
Nej
SCB
HE0110F8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotalt ålder , totalt 20+ år , 20-64 år ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Tabellen innehåller skattskyldiga fysiska personer. Beskattningsbar förvärvsinkomst är taxerad förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.

skiktgräns

Skiktgränserna för statlig inkomstskatt höjs i regel med KPI + 2 procent varje år. Se kvalitetsdeklarationen för statistiken för belopp för respektive år. Inkomster över den lägre skiktgränsen beskattas med 20 procent och inkomster över den högre skiktgränsen beskattas med 25 procent.