Statistikdatabasen
Beskattningsbar förvärvsinkomst efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

inkomstklass

Totalt 27 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Tabellen innehåller personer som någon gång under inkomståret var folkbokförda i riket.
Beskattningsbar förvärvsinkomst är taxerad förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Medelvärde för de med inkomst, tkr:
tkr
Medelvärde för alla, tkr:
tkr
Median, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal personer:
31 december respektive år
Medelvärde för de med inkomst, tkr:
31 december respektive år
Medelvärde för alla, tkr:
31 december respektive år
Median, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal personer:
Stock
Medelvärde för de med inkomst, tkr:
Stock
Medelvärde för alla, tkr:
Stock
Median, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de med inkomst, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Median, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Medelvärde för de med inkomst, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Median, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0110F5