Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Beskattningsbar förmögenhet efter region, taxeringsenhet, ålder och förmögenhetsklass. År 2001 - 2006

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johanna Frodell, SCB
+46 010-479 68 39
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Ja
2008-02-21
Antal taxeringsenheter:
antal taxeringsenheter
Medelvärde, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal taxeringsenheter:
31 december respektive år
Medelvärde, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Antal taxeringsenheter:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Antal taxeringsenheter:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal taxeringsenheter:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
SCB
HE0110G3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotalt ålder , totalt 20+ år , 20-64 år ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Tabellen innehåller skattskyldiga fysiska personer. År 2001 redovisas förmögenheter över 1 000 000 kronor för ensamstående och över 1 500 000 kronor för sambeskattade. År 2002-2004 redovisas förmögenheter över 1 500 000 kronor för ensamstående och över 2 000 000 kronor för sambeskattade. År 2005 och 2006 redovisas förmögenheten över 1 500 000 kronor för ensamstående och över 3 000 000 kronor för sambeskattade.

taxeringsenhet

Taxeringsenhet är gifta/sambor, ensamstående kvinnor och ensamstående män. Som sambor räknas ogifta par med gemensamt barn. Som ensamstående räknas ogifta par utan gemensamma barn.

taxeringsenhet

Taxeringsenhet är gifta/sambor, ensamstående kvinnor och ensamstående män. Som sambor räknas ogifta par med gemensamt barn. Som ensamstående räknas ogifta par utan gemensamma barn.

taxeringsenhet

Taxeringsenhet är gifta/sambor, ensamstående kvinnor och ensamstående män. Som sambor räknas ogifta par med gemensamt barn. Som ensamstående räknas ogifta par utan gemensamma barn.

taxeringsenhet

Medelvärdet är beräknat för taxeringsenheter med en beskattningsbar förmögenhet.