Statistikdatabasen
Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året efter region, kön, födelseland, vistelsetid i Sverige och ålder. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

födelseregion Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

vistelsetid år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar.
Födelseregion: Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.

Personer med okänt födelseland ingår i totalen för utrikes födda men ingår inte någon undergrupp.
Vistelsetid för utrikes födda: Avser total vistelsetid i Sverige för en person, med hänsyn tagen till flera in- och utvandringar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelinkomst, tkr:
tkr
Medianinkomst, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
antal
Antal personer:
antal
Referenstid
Medelinkomst, tkr:
Kalenderår
Medianinkomst, tkr:
Kalenderår
Totalsumma, mnkr:
Kalenderår
Antal personer:
Kalenderår
Datatyp
Medelinkomst, tkr:
Stock
Medianinkomst, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Flöde
Antal personer:
Flöde
Pristyp
Medelinkomst, tkr:
Fasta Priser
Medianinkomst, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000036Q