Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 resp år efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1991 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Ja
2023-01-25
Medelinkomst, tkr:
tkr
Medianinkomst, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal personer:
antal
Medelinkomst, tkr:
31 december respektive år
Medianinkomst, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Medelinkomst, tkr:
Stock
Medianinkomst, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Antal personer:
Stock
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
SCB
HE0110K1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotalt 16+ år , 16-19 år , totalt 20+ år ,

Valda 0 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listantotalt , 0 , 1-19 tkr ,

Valda 0 Totalt 27

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1991 , 1992 , 1993 ,

Valda 1 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2017-05-09. Data avseende år 2015 har korrigerats. Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.
Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.

tabellinnehåll

Medelinkomst, tkr

Sammanräknad förvärvsinkomst
Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.