Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året efter kön, inkomstklass och ålder i 1-årsklasser. År 1999 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Ja
2024-01-23
Medelinkomst, tkr:
tkr
Medianinkomst, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal personer:
antal
Medelinkomst, tkr:
Kalenderår
Medianinkomst, tkr:
Kalenderår
Totalsumma, mnkr:
Kalenderår
Antal personer:
Kalenderår
Medelinkomst, tkr:
Flöde
Medianinkomst, tkr:
Flöde
Totalsumma, mnkr:
Flöde
Antal personer:
Flöde
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
SCB
HE0110AA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listantotalt , 0 , 1-19 tkr ,

Valda 0 Totalt 27

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan16 år , 17 år , 18 år ,

Valda 0 Totalt 85

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.
Helårsbefolkningen består av personer som varit folkbokförda i Sverige hela året och som ingår i ett hushåll med disponibel hushållsinkomst skild från noll kronor. Från och med 2021 exkluderas även personer som saknar uppgift om hushållstillhörighet om deras disponibla familjeinkomst är noll kronor. Denna förändring tillämpas även retroaktivt tillbaka till 2011, och innebär att ytterligare 3 000–4 000 personer per år exkluderas från redovisningen, vilka kan antas vara övertäckning i RTB. För att skydda enskilda personers uppgifter i den redovisade statistiken används statistiska metoder. På grund av detta är inte alltid de redovisade totalerna lika med summan av deras redovisade delar. Se vidare avsnitt 2.2.6 Modellantaganden, i dokumentationen Kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats.
Sammanräknad förvärvsinkomst
Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.