Statistikdatabasen
Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1999 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

inkomstklass

Totalt 27 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Revidering gjord den 30 januari 2015 avseende åren 2003-2012. Inkomstregistret har uppdaterats för dessa år.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelinkomst, tkr:
tkr
Medianinkomst, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal personer:
antal
Referenstid
Medelinkomst, tkr:
Kalenderår
Medianinkomst, tkr:
Kalenderår
Totalsumma, mnkr:
Kalenderår
Antal personer:
Kalenderår
Datatyp
Medelinkomst, tkr:
Flöde
Medianinkomst, tkr:
Flöde
Totalsumma, mnkr:
Flöde
Antal personer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0110J7