Statistikdatabasen
Nettoinkomst för boende i Sverige hela året efter region, kön och ålder. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Nettoinkomst är summan av en persons alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelinkomst, tkr:
tkr
Medianinkomst, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal personer:
antal
Referenstid
Medelinkomst, tkr:
Kalenderår
Medianinkomst, tkr:
Kalenderår
Totalsumma, mnkr:
Kalenderår
Antal personer:
Kalenderår
Datatyp
Medelinkomst, tkr:
Flöde
Medianinkomst, tkr:
Flöde
Totalsumma, mnkr:
Flöde
Antal personer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Medelinkomst, tkr:
Nej
Medianinkomst, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001OR