Statistikdatabasen
Hushåll (HEK) fördelade efter hushållstyp och boendeform. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 2004 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

hushållstyp

Totalt 14 Valda

Sök

boendeform

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifter för 2008 har korrigerats 2009-12-22.
Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. I hushållstyperna ´ensamstående med barn 0-19 år´ och ´sammanboende med barn´ ingår i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre.
år
2012
Korrigering 2014-05-05:
Korrigeringen avser år 2012 och uppgifter rörande den disponibla inkomsten samt viktningen som görs.
hushållstyp
övriga hushåll
Till hushållstypen Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.
boendeform
övrigt boende
Övrigt boende är boende i andelslägenhet, bostad i egen hyresfastighet, inneboende och boende utan hyreskontrakt.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-12-15
Kontakt
Lovisa Sköld, SCB
+46 010-479 64 74
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson, SCB
+46 010-479 69 98
karin.rosen@scb.se

Enhet
Hushåll, tusental:
antal i tusental
Felmarginal Hushåll, antal i tusental:
antal i tusental
Hushåll, procent:
procent
Hushåll, felmarginal, procent:
procent
Referenstid
Hushåll, tusental:
31 december 2004
Felmarginal Hushåll, antal i tusental:
31 december 2004
Hushåll, procent:
31 december 2004
Hushåll, felmarginal, procent:
31 december 2004
Datatyp
Hushåll, tusental:
Stock
Felmarginal Hushåll, antal i tusental:
Stock
Hushåll, procent:
Stock
Hushåll, felmarginal, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Hushåll, tusental:
Nej
Felmarginal Hushåll, antal i tusental:
Nej
Hushåll, procent:
Nej
Hushåll, felmarginal, procent:
Nej
Säsongsrensad
Hushåll, tusental:
Nej
Felmarginal Hushåll, antal i tusental:
Nej
Hushåll, procent:
Nej
Hushåll, felmarginal, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103E7