Statistikdatabasen
Trångbodda hushåll enligt norm 3 (HEK), fördelade efter hushållstyp och upplåtelseform. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 2006 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

hushållstyp

Totalt 14 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de kosthushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procent sannolikhet.
Uppgifter för 2008 har korrigerats 2009-12-22.
Ett hushåll med makar räknas som trångbott enligt norm 3 om antalet boende överstiger en per rum, köket oräknat. Hushåll utan makar räknas som trångbott om antalet boende överstiger en per rum, kök och ett rum oräknat.

Med rum avses ett bostadsutrymme ovan mark som är minst 6 kvadratmeter stort och försett med fönster. Som rum räknas inte kök, badrum, gillestuga i källaren, klädkammare och dylikt.
Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. I hushållstyperna ´ensamstående med barn 0-19 år´ och ´sammanboende med barn´ ingår i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre.
upplåtelseform
Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätten kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.

Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.
upplåtelseform
Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätten kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.

Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.
upplåtelseform
Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätten kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.

Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.
upplåtelseform
Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätten kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.

Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.
år
2012
Korrigering 2014-05-05:
Korrigeringen avser år 2012 och uppgifter rörande den disponibla inkomsten samt viktningen som görs.
hushållstyp
övriga hushåll
Till hushållstypen Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.
upplåtelseform
hyresrätt
I hyresrätt ingår här även andrahandskontrakt (även tredje-, fjärdehandskontrakt).
övriga upplåtelseformer
Övriga upplåtelseformer är boende i andelslägenhet, bostad i egen hyresfastighet, inneboende och boende utan hyreskontrakt.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-12-15
Kontakt
Lovisa Sköld, SCB
+46 010-479 64 74
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson, SCB
+46 010-479 69 98
karin.rosen@scb.se

Enhet
Trångbodda, antal i tusental:
antal i tusental
Trångbodda, felmarginal ±, antal i tusental:
antal i tusental
Trångbodda, procent:
procent
Andel trångbodda, felmarginal ±, procent:
procent
Referenstid
Trångbodda, antal i tusental:
31 december respektive år
Trångbodda, felmarginal ±, antal i tusental:
31 december respektive år
Trångbodda, procent:
31 december respektive år
Andel trångbodda, felmarginal ±, procent:
31 december respektive år
Datatyp
Trångbodda, antal i tusental:
Stock
Trångbodda, felmarginal ±, antal i tusental:
Stock
Trångbodda, procent:
Stock
Andel trångbodda, felmarginal ±, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Trångbodda, antal i tusental:
Nej
Trångbodda, felmarginal ±, antal i tusental:
Nej
Trångbodda, procent:
Nej
Andel trångbodda, felmarginal ±, procent:
Nej
Säsongsrensad
Trångbodda, antal i tusental:
Nej
Trångbodda, felmarginal ±, antal i tusental:
Nej
Trångbodda, procent:
Nej
Andel trångbodda, felmarginal ±, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103I8