Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Vuxna 18+ år (HEK) fördelade efter hushållstyp, kön, ålder och boendeform. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 2004 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lovisa Sköld, SCB
+46 010-479 64 74
Karin Rosén Karlsson, SCB
+46 010-479 69 98
Ja
2014-12-15
Antal vuxna, tusental:
antal i tusental
Felmarginal antal vuxna, tusental:
antal i tusental
Vuxna, procent:
procent
Felmarginal, procent:
procent
Antal vuxna, tusental:
31 december 2004
Felmarginal antal vuxna, tusental:
31 december 2004
Vuxna, procent:
31 december 2004
Felmarginal, procent:
31 december 2004
Antal vuxna, tusental:
Stock
Felmarginal antal vuxna, tusental:
Stock
Vuxna, procent:
Stock
Felmarginal, procent:
Stock
Antal vuxna, tusental:
Nej
Felmarginal antal vuxna, tusental:
Nej
Vuxna, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Antal vuxna, tusental:
Nej
Felmarginal antal vuxna, tusental:
Nej
Vuxna, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
SCB
HE0103D4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listanensamboende , sammanboende utan barn , ensamstående med barn ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansmåhus, äganderätt , småhus, bostadsrätt , småhus, hyresrätt 1:a hand ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de kosthushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procent sannolikhet. Uppgifter för 2008 har korrigerats 2009-12-22.

år

2012

Korrigering 2014-05-05:
Korrigeringen avser år 2012 och uppgifter rörande den disponibla inkomsten samt viktningen som görs.
Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. I hushållstyperna ´ensamstående med barn 0–19 år´ och ´sammanboende med barn´ ingår i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre. Personer som är 18 och 19 år och bor med sina föräldrar ingår inte i tabellen.

hushållstyp

övriga hushåll

Till hushållstypen Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.

boendeform

övrigt boende

Övrigt boende är boende i andelslägenhet, bostad i egen hyresfastighet, inneboende och boende utan hyreskontrakt.