Statistikdatabasen
Vuxna 18+ år (HEK) fördelade efter hushållstyp, kön, ålder och boendeform. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 2004 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

hushållstyp

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

boendeform

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de kosthushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procent sannolikhet.
Uppgifter för 2008 har korrigerats 2009-12-22.
Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. I hushållstyperna ´ensamstående med barn 0-19 år´ och ´sammanboende med barn´ ingår i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre.
Personer som är 18 och 19 år och bor med sina föräldrar ingår inte i tabellen.
år
2012
Korrigering 2014-05-05:
Korrigeringen avser år 2012 och uppgifter rörande den disponibla inkomsten samt viktningen som görs.
hushållstyp
övriga hushåll
Till hushållstypen Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.
boendeform
övrigt boende
Övrigt boende är boende i andelslägenhet, bostad i egen hyresfastighet, inneboende och boende utan hyreskontrakt.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-12-15
Kontakt
Lovisa Sköld, SCB
+46 010-479 64 74
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson, SCB
+46 010-479 69 98
karin.rosen@scb.se

Enhet
Antal vuxna, tusental:
antal i tusental
Felmarginal antal vuxna, tusental:
antal i tusental
Vuxna, procent:
procent
Felmarginal, procent:
procent
Referenstid
Antal vuxna, tusental:
31 december 2004
Felmarginal antal vuxna, tusental:
31 december 2004
Vuxna, procent:
31 december 2004
Felmarginal, procent:
31 december 2004
Datatyp
Antal vuxna, tusental:
Stock
Felmarginal antal vuxna, tusental:
Stock
Vuxna, procent:
Stock
Felmarginal, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal vuxna, tusental:
Nej
Felmarginal antal vuxna, tusental:
Nej
Vuxna, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal vuxna, tusental:
Nej
Felmarginal antal vuxna, tusental:
Nej
Vuxna, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103D4