Statistikdatabasen
Befolkningen (HEK) fördelad efter ålder, kön och boendeform. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 2004 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

ålder

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

boendeform

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de kosthushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procent sannolikhet.
Uppgifter för 2008 har korrigerats 2009-12-22.
ålder
Åldern är enligt EGEN ålder. Sammanboende 18 resp 30 år hamnar i varsin åldersgrupp.
ålder
Åldern är enligt EGEN ålder. Sammanboende 18 resp 30 år hamnar i varsin åldersgrupp.
ålder
Åldern är enligt EGEN ålder. Sammanboende 18 resp 30 år hamnar i varsin åldersgrupp.
ålder
Åldern är enligt EGEN ålder. Sammanboende 18 resp 30 år hamnar i varsin åldersgrupp.
år
2012
Korrigering 2014-05-05:
Korrigeringen avser år 2012 och uppgifter rörande den disponibla inkomsten samt viktningen som görs.
boendeform
övrigt boende
Övrigt boende är boende i andelslägenhet, bostad i egen hyresfastighet, inneboende och boende utan hyreskontrakt.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-12-15
Kontakt
Lovisa Sköld, SCB
+46 010-479 64 74
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson, SCB
+46 010-479 69 98
karin.rosen@scb.se

Enhet
Befolkning, antal i tusental:
antal i tusental
Felmarginal antal, tusental:
antal i tusental
Befolkning, procent:
procent
Felmarginal andel, procent:
procent
Referenstid
Befolkning, antal i tusental:
31 december 2004
Felmarginal antal, tusental:
31 december 2004
Befolkning, procent:
31 december 2004
Felmarginal andel, procent:
31 december 2004
Datatyp
Befolkning, antal i tusental:
Stock
Felmarginal antal, tusental:
Stock
Befolkning, procent:
Stock
Felmarginal andel, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Befolkning, antal i tusental:
Nej
Felmarginal antal, tusental:
Nej
Befolkning, procent:
Nej
Felmarginal andel, procent:
Nej
Säsongsrensad
Befolkning, antal i tusental:
Nej
Felmarginal antal, tusental:
Nej
Befolkning, procent:
Nej
Felmarginal andel, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103D1