Statistikdatabasen
Inkomstsummor för samtliga hushåll efter inkomstkomponenter, 2014 års priser. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

inkomstkomponent Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
Inkluderar även personer boende på institution, avlidna samt inflyttade till och utflyttade från Sverige under året.
inkomstkomponent
sjuk- och aktivitetsersättning (skattepliktig)
Tidigare benämnt förtidspension. Ingick då i pensioner.
sjukpenning m.m. (skattepliktig)
Sjuklön utbetald av arbetsgivare ingår i löneinkomst.
ekonomiskt bistånd (skattefria)
Tidigare benämnt socialbidrag
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Johanna Frodell, SCB
+46 010-479 68 39
johanna.frodell@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Inkomstsumma, mnkr:
mnkr
Referenstid
Inkomstsumma, mnkr:
Kalenderår
Datatyp
Inkomstsumma, mnkr:
Stock
Pristyp
Inkomstsumma, mnkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Inkomstsumma, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Inkomstsumma, mnkr:
Nej
Bastid
Inkomstsumma, mnkr:
2014
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103AA