Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Inkomststruktur för hushåll efter inkomstkomponenter, födelseland och antal år i Sverige, 2014 års priser. Medelvärden per k.e. År 2007 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Ja
2017-01-31
Medelvärde, tkr:
tkr
Andel i procent:
andelar i procent
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Andel i procent:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Stock
Andel i procent:
Stock
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Andel i procent:
Fasta Priser
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel i procent:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel i procent:
Nej
Medelvärde, tkr:
2014
Andel i procent:
2014
SCB
HE0103BH
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanlöne- och företagarinkomst , kapital , pension ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga hushåll, 18- år , födda i Sverige , en utrikes född och en född i Sverige ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå. Korrigering 2016-11-22. Data för redovisningsgrupperna ”Födda i Sverige” resp. ”En utrikes född och en född i Sverige” har korrigerats.

födelseland

födda i Sverige

Består både av hushåll med ensamstående, där den vuxna är född i Sverige och av sammanboendehushåll, där båda makarna/samborna är födda i Sverige.

en utrikes född och en född i Sverige

Består endast av sammanboendehushåll där ena maken/sambon är född utomlands och den andra maken/sambon är född i Sverige.

utrikes födda

Består både av hushåll med ensamstående, där den vuxna är född utomlands och av sammanboendehushåll, där båda makarna/samborna är födda utomlands.

övriga Europa

Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.