Statistikdatabasen
Inkomststruktur för hushåll efter inkomstkomponenter, födelseland och antal år i Sverige, 2014 års priser. Medelvärden per k.e. År 2007 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

inkomstkomponent Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
Korrigering 2016-11-22. Data för redovisningsgrupperna ”Födda i Sverige” resp. ”En utrikes född och en född i Sverige” har korrigerats.
födelseland
födda i Sverige
Består både av hushåll med ensamstående, där den vuxna är född i Sverige och av sammanboendehushåll, där båda makarna/samborna är födda i Sverige.
en utrikes född och en född i Sverige
Består endast av sammanboendehushåll där ena maken/sambon är född utomlands och den andra maken/sambon är född i Sverige.
utrikes födda
Består både av hushåll med ensamstående, där den vuxna är född utomlands och av sammanboendehushåll, där båda makarna/samborna är födda utomlands.
övriga Europa
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelvärde, tkr:
tkr
Andel i procent:
andelar i procent
Referenstid
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Andel i procent:
Kalenderår
Datatyp
Medelvärde, tkr:
Stock
Andel i procent:
Stock
Pristyp
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Andel i procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel i procent:
Nej
Bastid
Medelvärde, tkr:
2014
Andel i procent:
2014
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103BH