Statistikdatabasen
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för personer 20-64 år efter sysselsättning, 2014 års priser. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

sysselsättning

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
sysselsättning
arbetslösa, sjuka
Personer 20-64 år som har en summerad inkomst av sjukpenning och arbetsmarknadsstöd som är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten är klassade i gruppen: Arbetslösa, sjuka.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medianvärde, tkr:
tkr
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
tkr
Referenstid
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Kalenderår
Datatyp
Medianvärde, tkr:
Stock
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Stock
Pristyp
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medianvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Medianvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Nej
Bastid
Medianvärde, tkr:
2014
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
2014
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103BJ