Statistikdatabasen
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för personer och antal år i Sverige efter födelseland, 2014 års priser. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
födelseland
övriga Europa
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
övriga Europa, 1-10 år i Sverige
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
övriga Europa, 11-20 år i Sverige
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
övriga Europa, 21 - år i Sverige
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medianvärde, tkr:
tkr
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
tkr
Referenstid
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Kalenderår
Datatyp
Medianvärde, tkr:
Stock
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Stock
Pristyp
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medianvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Medianvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Nej
Bastid
Medianvärde, tkr:
2014
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
2014
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103BZ