Statistikdatabasen
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, percentilgränser i tkr samt relativa avstånd till median efter kapitalvinst och gränsvärden/kvoter, 2014 års priser. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kapitalvinst Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

gränsvärden/kvoter Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
Gränsvärde. Exempelvis avgränsar P05 de 5 procent av personerna med de lägsta inkomsterna. P50 är det mittersta värdet, medianen.
gränsvärden/kvoter
gini-koefficient
Gini-koefficient avseende 2006 korrigerades 2012-01-26.
felmarginal (±) gini-koefficient
Felmarginalerna för gini-koefficienten inkl. kapitalvinst avseende åren 1991-2007 samt 2010 korrigerades 2013-02-18.
felmarginal (±) gini-koefficient
Felmarginalerna för gini-koefficienten exkl. kapitalvinst avseende åren 2008 och 2010 korrigerades 2013-02-18.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, tkr:
tkr
Referenstid
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, tkr:
Kalenderår
Datatyp
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, tkr:
Stock
Pristyp
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, tkr:
Nej
Bastid
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, tkr:
2014
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103B8