Statistikdatabasen
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för individer 20- år (HEK) efter hushållstyp och ålder. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 1991 - 2009
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

hushållstyp

Totalt 7 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Felmarginal för medelvärde
Felmarginal. Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de kosthushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procent sannolikhet .Skattningar som baseras på mindre än 41 svarande ersätts med två punkter. Detta betyder att skattningarna är alltför osäkra för att redovisas.
Felmarginal för medianvärde
Felmarginal. Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de kosthushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procent sannolikhet .Skattningar som baseras på mindre än 41 svarande ersätts med två punkter. Detta betyder att skattningarna är alltför osäkra för att redovisas.
tabellinnehåll
Medelvärde
Medelvärden redovisas i entals kronor. Medelvärde är ett sätt att visa det genomsnittliga värdet för den grupp man vill studera. Medelvärdet är summan av inkomsterna i den aktuella redovisningsgruppen dividerat med antalet personer i gruppen.
Medelvärde
Konsumtionsenhet.För att kunna göra jämförelser av disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft mellan hushåll av olika storlek och sammansättning används ett viktsystem, s.k. konsumtionsenheter (k.e.). Den första vuxna personen får 1,00 k.e., den sammanboende andra person i hushållet 0,58 k.e., ensamstående med delat boende 1,12 k.e., ytterligare vuxen 0,61 k.e., barn 0-19 år 0,48.
Medianvärde
Median redovisas i entals kronor. Median är ett sätt att visa det genomsnittliga värdet för den grupp man vill studera. Medianen är det mittersta värdet i redovisningsgruppen då de observerade värdena sorteras i stigande ordning efter värdet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-03-03
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelvärde:
kronor
Felmarginal för medelvärde:
kronor
Medianvärde:
kronor
Felmarginal för medianvärde:
kronor
Referenstid
Medelvärde:
31 december respektive år
Felmarginal för medelvärde:
31 december respektive år
Medianvärde:
31 december respektive år
Felmarginal för medianvärde:
31 december respektive år
Datatyp
Medelvärde:
Stock
Felmarginal för medelvärde:
Stock
Medianvärde:
Stock
Felmarginal för medianvärde:
Stock
Pristyp
Medelvärde:
Löpande Priser
Felmarginal för medelvärde:
Löpande Priser
Medianvärde:
Löpande Priser
Felmarginal för medianvärde:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Medelvärde:
Nej
Felmarginal för medelvärde:
Nej
Medianvärde:
Nej
Felmarginal för medianvärde:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde:
Nej
Felmarginal för medelvärde:
Nej
Medianvärde:
Nej
Felmarginal för medianvärde:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103C1