Statistikdatabasen
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet i deciler, efter kapitalvinst, 2014 års priser. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kapitalvinst Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Statistiska mått Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Disponibel inkomst per k.e, tkr:
tkr
Referenstid
Disponibel inkomst per k.e, tkr:
Kalenderår
Datatyp
Disponibel inkomst per k.e, tkr:
Stock
Pristyp
Disponibel inkomst per k.e, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Disponibel inkomst per k.e, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Disponibel inkomst per k.e, tkr:
Nej
Bastid
Disponibel inkomst per k.e, tkr:
2014
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103B9