Statistikdatabasen
Disponibel inkomst och faktorinkomst per konsumtionsenhet, gini-koefficienten samt andelen av inkomstsumman som innehas av personer i hushåll med de högsta 10 procent respektive 1 procent av inkomsterna efter hushållsdefinition, 2014 års priser. År 1975 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

hushållsdefinitioner Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 36 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
tabellinnehåll: Gini-koefficient , år: 1989
Skattereformen 1990/91 innebar ett brott i inkomstdefinitionen. För 1989 och 1990 är basbreddade uppgifter framtagna för att göras jämförbara med siffrorna 1991 och senare.
tabellinnehåll: Medelvärde, tkr , år: 1989
Skattereformen 1990/91 innebar ett brott i inkomstdefinitionen. För 1989 och 1990 är basbreddade uppgifter framtagna för att göras jämförbara med siffrorna 1991 och senare.
tabellinnehåll: Median, tkr , år: 1989
Skattereformen 1990/91 innebar ett brott i inkomstdefinitionen. För 1989 och 1990 är basbreddade uppgifter framtagna för att göras jämförbara med siffrorna 1991 och senare.
tabellinnehåll: Topp 1 procent, andel , år: 1989
Skattereformen 1990/91 innebar ett brott i inkomstdefinitionen. För 1989 och 1990 är basbreddade uppgifter framtagna för att göras jämförbara med siffrorna 1991 och senare.
tabellinnehåll: Gini-koefficient , år: 1990
Skattereformen 1990/91 innebar ett brott i inkomstdefinitionen. För 1989 och 1990 är basbreddade uppgifter framtagna för att göras jämförbara med siffrorna 1991 och senare.
tabellinnehåll: Medelvärde, tkr , år: 1990
Skattereformen 1990/91 innebar ett brott i inkomstdefinitionen. För 1989 och 1990 är basbreddade uppgifter framtagna för att göras jämförbara med siffrorna 1991 och senare.
tabellinnehåll: Median, tkr , år: 1990
Skattereformen 1990/91 innebar ett brott i inkomstdefinitionen. För 1989 och 1990 är basbreddade uppgifter framtagna för att göras jämförbara med siffrorna 1991 och senare.
tabellinnehåll: Gini-koefficient , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 0,234
tabellinnehåll: Gini-koefficient , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 0,457
tabellinnehåll: Gini-koefficient , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 0,237
tabellinnehåll: Gini-koefficient , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 0,457
tabellinnehåll: Medelvärde, tkr , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 166,2
tabellinnehåll: Medelvärde, tkr , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 158,4
tabellinnehåll: Medelvärde, tkr , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 159,8
tabellinnehåll: Medelvärde, tkr , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 168,2
tabellinnehåll: Median, tkr , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 145,6
tabellinnehåll: Median, tkr , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 150,0
tabellinnehåll: Median, tkr , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 147,6
tabellinnehåll: Median, tkr , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 151,2
tabellinnehåll: Topp 1 procent, andel , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 4,4
tabellinnehåll: Topp 1 procent, andel , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 6,6
tabellinnehåll: Topp 1 procent, andel , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 4,7
tabellinnehåll: Topp 1 procent, andel , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 7,2
tabellinnehåll: Topp 10 procent, andel , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 20,2
tabellinnehåll: Topp 10 procent, andel , år: 1989
1989-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 28,6
tabellinnehåll: Topp 10 procent, andel , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och disponibel inkomst per k.e.): 20,2
tabellinnehåll: Topp 10 procent, andel , år: 1990
1990-rev (familjeenhet och faktorinkomst per k.e.): 28,8
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelvärde, tkr:
tkr
Median, tkr:
tkr
Gini-koefficient:
koefficient
Topp 10 procent, andel:
andel/procent
Topp 1 procent, andel:
andel/procent
Referenstid
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Median, tkr:
Kalenderår
Gini-koefficient:
Kalenderår
Topp 10 procent, andel:
Kalenderår
Topp 1 procent, andel:
Kalenderår
Datatyp
Medelvärde, tkr:
Stock
Median, tkr:
Stock
Gini-koefficient:
Stock
Topp 10 procent, andel:
Stock
Topp 1 procent, andel:
Stock
Pristyp
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Median, tkr:
Fasta Priser
Gini-koefficient:
Fasta Priser
Topp 10 procent, andel:
Fasta Priser
Topp 1 procent, andel:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medelvärde, tkr:
Nej
Median, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Topp 10 procent, andel:
Nej
Topp 1 procent, andel:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde, tkr:
Nej
Median, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Topp 10 procent, andel:
Nej
Topp 1 procent, andel:
Nej
Bastid
Medelvärde, tkr:
2014
Median, tkr:
2014
Gini-koefficient:
2014
Topp 10 procent, andel:
2014
Topp 1 procent, andel:
2014
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103AB