Statistikdatabasen
Arbetsinkomst för helårs- och heltidsanställda personer 20-64 år efter kön och socioekonomisk grupp, 2014 års priser. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

sysselsättning

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
Personer med inkomst från näringsverksamhet ingår ej i redovisningen.
sysselsättning
samtliga personer
I gruppen samtliga ingår även övriga löntagare, dvs. de personer som ej klassificerats i någon socioekonomisk grupp.
år
1991
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
1992
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
1993
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
1994
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
1995
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
1996
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
1997
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
1998
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
1999
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2000
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2001
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2002
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2003
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2004
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2005
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2006
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2007
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2008
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2009
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2010
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2011
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
2012
Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medianvärde, tkr:
tkr
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
tkr
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
procent
Referenstid
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Kalenderår
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Kalenderår
Datatyp
Medianvärde, tkr:
Stock
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Stock
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Stock
Pristyp
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medianvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Nej
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Nej
Säsongsrensad
Medianvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Nej
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Nej
Bastid
Medianvärde, tkr:
2014
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
2014
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
2014
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103CK