Statistikdatabasen
Arbetsinkomst för helårs- och heltidsanställda personer 20-64 år efter ålder och kön, 2014 års priser. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
Personer med inkomst från näringsverksamhet ingår ej i redovisningen.
Från och med 1987 redovisas siffror för helårsindivider, d.v.s. boende och folkbokförda i Sverige hela inkomståret. För åren 1975, 1978, och 1980-1986 redovisas siffror för individer boende och folkbokförda i Sverige den 31/12 inkomståret.
tabellinnehåll: Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent , år: 2004
Värdet avseende 2004 korrigerades 2013-02-26.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medianvärde, tkr:
tkr
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
tkr
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
procent
Referenstid
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Kalenderår
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Kalenderår
Datatyp
Medianvärde, tkr:
Stock
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Stock
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Stock
Pristyp
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medianvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Nej
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Nej
Säsongsrensad
Medianvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
Nej
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
Nej
Bastid
Medianvärde, tkr:
2014
Felmarginal ± för medianvärde, tkr:
2014
Kvinnors arbetsinkomst som andel av männens arbetsinkomst, procent:
2014
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103CR