Statistikdatabasen
Arbetsinkomst samt andel personer med arbetsinkomst för personer 20-64 år efter kön, 2014 års priser. År 1975 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 36 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.
år
1989
1989 och 1990 har beräknats med de basbreddningar i inkomstdefinitioner som infördes i samband med skattereformen 1990/91.
1990
1989 och 1990 har beräknats med de basbreddningar i inkomstdefinitioner som infördes i samband med skattereformen 1990/91.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-01-31
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelvärde, tkr:
tkr
Felmarginal ± för medelvärde, tkr:
tkr
Andel med arbetsinkomst, procent:
procent
Andel med heltidsarbete hela året, procent:
procent
Antal personer totalt:
antal
Antal personer i urvalet:
antal
Referenstid
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Felmarginal ± för medelvärde, tkr:
Kalenderår
Andel med arbetsinkomst, procent:
Kalenderår
Andel med heltidsarbete hela året, procent:
Kalenderår
Antal personer totalt:
Kalenderår
Antal personer i urvalet:
Kalenderår
Datatyp
Medelvärde, tkr:
Stock
Felmarginal ± för medelvärde, tkr:
Stock
Andel med arbetsinkomst, procent:
Stock
Andel med heltidsarbete hela året, procent:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Antal personer i urvalet:
Stock
Pristyp
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Felmarginal ± för medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Andel med arbetsinkomst, procent:
Fasta Priser
Andel med heltidsarbete hela året, procent:
Fasta Priser
Antal personer totalt:
Fasta Priser
Antal personer i urvalet:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medelvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medelvärde, tkr:
Nej
Andel med arbetsinkomst, procent:
Nej
Andel med heltidsarbete hela året, procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Antal personer i urvalet:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde, tkr:
Nej
Felmarginal ± för medelvärde, tkr:
Nej
Andel med arbetsinkomst, procent:
Nej
Andel med heltidsarbete hela året, procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Antal personer i urvalet:
Nej
Bastid
Medelvärde, tkr:
2014
Felmarginal ± för medelvärde, tkr:
2014
Andel med arbetsinkomst, procent:
2014
Andel med heltidsarbete hela året, procent:
2014
Antal personer totalt:
2014
Antal personer i urvalet:
2014
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103CL