Statistikdatabasen
Andel personer i hushåll med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen efter födelseland och antal år i Sverige. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Med hög inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mer än dubbelt så hög som medianinkomsten.
födelseland
övriga Europa
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
övriga Europa, 1-10 år i Sverige
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
övriga Europa, 11-20 år i Sverige
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
övriga Europa, 21 - år i Sverige
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-20
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Inkomst < 60 procent:
procent
Inkomst > 200 procent:
procent
Antal personer totalt:
antal
Antal personer i urvalet:
antal
Referenstid
Inkomst < 60 procent:
Kalenderår
Inkomst > 200 procent:
Kalenderår
Antal personer totalt:
Kalenderår
Antal personer i urvalet:
Kalenderår
Datatyp
Inkomst < 60 procent:
Stock
Inkomst > 200 procent:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Antal personer i urvalet:
Stock
Pristyp
Inkomst < 60 procent:
Fasta Priser
Inkomst > 200 procent:
Fasta Priser
Antal personer totalt:
Fasta Priser
Antal personer i urvalet:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Inkomst < 60 procent:
Nej
Inkomst > 200 procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Antal personer i urvalet:
Nej
Säsongsrensad
Inkomst < 60 procent:
Nej
Inkomst > 200 procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Antal personer i urvalet:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103BU