Statistikdatabasen
Andel personer i olika inkomstintervall (hushållens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i förhållande till medianvärdet) efter födelseland och antal år i Sverige. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Personerna har delats in beroende på hur deras hushålls disponibla inkomst per konsumtionsenhet förhåller sig till medianvärdet för samtliga. En person som har hamnat i gruppen: 200%- tillhör ett hushåll som har en inkomst som är minst dubbelt så stor som medianvärdet.
födelseland
övriga Europa
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
övriga Europa, 1-10 år i Sverige
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
övriga Europa, 11-20 år i Sverige
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
övriga Europa, 21 - år i Sverige
Inkluderar personer födda i Sovjetunionen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-20
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
intervallet 0-50 procent:
procent
intervallet 50-60 procent:
procent
intervallet 60-70 procent:
procent
intervallet 70-100 procent:
procent
intervallet 100-130 procent:
procent
intervallet 130-200 procent:
procent
intervallet 200- procent:
procent
Antal personer totalt:
antal
Antal personer i urvalet:
antal
Referenstid
intervallet 0-50 procent:
Kalenderår
intervallet 50-60 procent:
Kalenderår
intervallet 60-70 procent:
Kalenderår
intervallet 70-100 procent:
Kalenderår
intervallet 100-130 procent:
Kalenderår
intervallet 130-200 procent:
Kalenderår
intervallet 200- procent:
Kalenderår
Antal personer totalt:
Kalenderår
Antal personer i urvalet:
Kalenderår
Datatyp
intervallet 0-50 procent:
Stock
intervallet 50-60 procent:
Stock
intervallet 60-70 procent:
Stock
intervallet 70-100 procent:
Stock
intervallet 100-130 procent:
Stock
intervallet 130-200 procent:
Stock
intervallet 200- procent:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Antal personer i urvalet:
Stock
Pristyp
intervallet 0-50 procent:
Fasta Priser
intervallet 50-60 procent:
Fasta Priser
intervallet 60-70 procent:
Fasta Priser
intervallet 70-100 procent:
Fasta Priser
intervallet 100-130 procent:
Fasta Priser
intervallet 130-200 procent:
Fasta Priser
intervallet 200- procent:
Fasta Priser
Antal personer totalt:
Fasta Priser
Antal personer i urvalet:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
intervallet 0-50 procent:
Nej
intervallet 50-60 procent:
Nej
intervallet 60-70 procent:
Nej
intervallet 70-100 procent:
Nej
intervallet 100-130 procent:
Nej
intervallet 130-200 procent:
Nej
intervallet 200- procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Antal personer i urvalet:
Nej
Säsongsrensad
intervallet 0-50 procent:
Nej
intervallet 50-60 procent:
Nej
intervallet 60-70 procent:
Nej
intervallet 70-100 procent:
Nej
intervallet 100-130 procent:
Nej
intervallet 130-200 procent:
Nej
intervallet 200- procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Antal personer i urvalet:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103AP