Statistikdatabasen
Andel personer i olika inkomstintervall (hushållens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i förhållande till medianvärdet) efter sysselsättning. År 1991 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

sysselsättning

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.
Personerna har delats in beroende på hur deras hushålls disponibla inkomst per konsumtionsenhet förhåller sig till medianvärdet för samtliga. En person som har hamnat i gruppen: 200%- tillhör ett hushåll som har en inkomst som är minst dubbelt så stor som medianvärdet.
sysselsättning
arbetslösa, sjuka
Personer 20-64 år som har en summerad inkomst av sjukpenning och arbetsmarknadsstöd som är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten är klassade i gruppen: Arbetslösa, sjuka.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-20
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
intervallet 0-50 procent:
procent
intervallet 50-60 procent:
procent
intervallet 60-70 procent:
procent
intervallet 70-100 procent:
procent
intervallet 100-130 procent:
procent
intervallet 130-200 procent:
procent
intervallet 200- procent:
procent
Antal personer totalt:
antal
Antal personer i urval:
antal
Referenstid
intervallet 0-50 procent:
Kalenderår
intervallet 50-60 procent:
Kalenderår
intervallet 60-70 procent:
Kalenderår
intervallet 70-100 procent:
Kalenderår
intervallet 100-130 procent:
Kalenderår
intervallet 130-200 procent:
Kalenderår
intervallet 200- procent:
Kalenderår
Antal personer totalt:
Kalenderår
Antal personer i urval:
Kalenderår
Datatyp
intervallet 0-50 procent:
Stock
intervallet 50-60 procent:
Stock
intervallet 60-70 procent:
Stock
intervallet 70-100 procent:
Stock
intervallet 100-130 procent:
Stock
intervallet 130-200 procent:
Stock
intervallet 200- procent:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Antal personer i urval:
Stock
Pristyp
intervallet 0-50 procent:
Fasta Priser
intervallet 50-60 procent:
Fasta Priser
intervallet 60-70 procent:
Fasta Priser
intervallet 70-100 procent:
Fasta Priser
intervallet 100-130 procent:
Fasta Priser
intervallet 130-200 procent:
Fasta Priser
intervallet 200- procent:
Fasta Priser
Antal personer totalt:
Fasta Priser
Antal personer i urval:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
intervallet 0-50 procent:
Nej
intervallet 50-60 procent:
Nej
intervallet 60-70 procent:
Nej
intervallet 70-100 procent:
Nej
intervallet 100-130 procent:
Nej
intervallet 130-200 procent:
Nej
intervallet 200- procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Antal personer i urval:
Nej
Säsongsrensad
intervallet 0-50 procent:
Nej
intervallet 50-60 procent:
Nej
intervallet 60-70 procent:
Nej
intervallet 70-100 procent:
Nej
intervallet 100-130 procent:
Nej
intervallet 130-200 procent:
Nej
intervallet 200- procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Antal personer i urval:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103AG