Statistikdatabasen
Tjänstehandel. Export och import efter land. År, redovisas i miljoner kronor 2004 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

export och import Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

land Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Efter att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 består unionen av 27 medlemsländer. Hela tidsserien har uppdaterats så att EU endast innehåller de 27 nuvarande medlemsländerna
Statistiken har reviderats för åren 2018-2019 i samband med publiceringen av kvartal 1 2020, och har reviderats för åren 2013-2017 i samband med publiceringen av kvartal 3 2020. Revideringen har gett upphov till ett tidsseriebrott mellan år 2012 och 2013. Åren före 2013 kommer revideras vid senare tillfälle. Av samma anledning saknas tillsvidare uppgifter om landgruppen EU27 för perioder före 2013.
export och import
Undersökningen om utrikeshandel med tjänster är i första hand utformad för att säkerställa god tillförlitlighet i skattningar av tjänsteslag – utan landfördelning. Den landfördelade statistiken bedöms vara mer tillförlitlig ju större handelspartnern är. För värdemässigt små handelspartner anses osäkerheten i skattningarna vara betydande. Därför publiceras endast statistik för värdemässigt stora länder.

I insamlad data förekommer även ej landfördelade värden. Från och med 2013 landfördelas dessa värden i större utsträckning än tidigare. Fördelningen görs med hjälp av insamlade landfördelade uppgifter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-12-07
Kontakt
Tea Unnebäck, SCB
+46 010-479 40 10
tea.unneback@scb.se

Enhet
Tjänstehandel i miljoner kronor:
miljoner kr
Datatyp
Tjänstehandel i miljoner kronor:
Kalenderkorrigerad
Tjänstehandel i miljoner kronor:
Nej
Säsongsrensad
Tjänstehandel i miljoner kronor:
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000001OE