Statistikdatabasen
Varuimport och varuexport efter produktgrupp MIG. Volymindex 2000=100. Kvartal 1995K1 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

produktgrupp MIG Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken (www.scb.se/HA0201). För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP) under ämnesområdet Finansmarknad (www.scb.se/FM0001).
Dessa siffror är i fasta priser med basår 2000 (2000= index100).
MIG (Main Industrial Groupings) är en EU-indelning av varor som syftar till deras huvudsakliga användningsområde. MIG bygger på summor av KN8-koder.
produktgrupp MIG
KON konsumtionsvaror totalt
Uppdelningar av KN-koder mellan 2006 och 2007 har försvårat jämförbarheten för gruppen Varaktiga konsumtionsvaror mellan perioder 2006 och 2007. Detta påverkar i någon mån även förändringstalen för Konsumtionsvaror. Därför ska jämförelser mellan nämnda år tolkas med försiktighet. Tidsseriebrottet är särskilt märkbart för exporten av varaktiga konsumtionsvaror
VKON varaktiga konsumtionsvaror
Uppdelningar av KN-koder mellan 2006 och 2007 har försvårat jämförbarheten för gruppen Varaktiga konsumtionsvaror mellan perioder 2006 och 2007. Detta påverkar i någon mån även förändringstalen för Konsumtionsvaror. Därför ska jämförelser mellan nämnda år tolkas med försiktighet. Tidsseriebrottet är särskilt märkbart för exporten av varaktiga konsumtionsvaror
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-04
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimportvolym, index:
index
Varuexportvolym, index:
index
Datatyp
Varuimportvolym, index:
Flöde
Varuexportvolym, index:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimportvolym, index:
Nej
Varuexportvolym, index:
Nej
Säsongsrensad
Varuimportvolym, index:
Nej
Varuexportvolym, index:
Nej
Bastid
Varuimportvolym, index:
2000
Varuexportvolym, index:
2000
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201AA