Statistikdatabasen
Total varuimport och varuexport efter statnr HS och handelspartner. År 1988-1994
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

varugrupp enligt HS Markera minst ett värde

handelspartner

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken (www.scb.se/HA0201). För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP) under ämnesområdet Finansmarknad (www.scb.se/FM0001).
varugrupp enligt HS
HS (Harmonized System) är den internationella varunomenklaturen som används för tulltaxor. KN (Kombinerade nomenklaturen) är EU:s utbyggnad av HS.
varugrupp enligt HS
HS (Harmonized System) är den internationella varunomenklaturen som används för tulltaxor. KN (Kombinerade nomenklaturen) är EU:s utbyggnad av HS.
varugrupp enligt HS
HS (Harmonized System) är den internationella varunomenklaturen som används för tulltaxor. KN (Kombinerade nomenklaturen) är EU:s utbyggnad av HS.
varugrupp enligt HS
HS (Harmonized System) är den internationella varunomenklaturen som används för tulltaxor. KN (Kombinerade nomenklaturen) är EU:s utbyggnad av HS.
varugrupp enligt HS
HS (Harmonized System) är den internationella varunomenklaturen som används för tulltaxor. KN (Kombinerade nomenklaturen) är EU:s utbyggnad av HS.
varugrupp enligt HS
HS (Harmonized System) är den internationella varunomenklaturen som används för tulltaxor. KN (Kombinerade nomenklaturen) är EU:s utbyggnad av HS.
handelspartner
Nordmakedonien
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-01-24
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimport från ursprungsland, ton:
ton
Varuimport från ursprungsland, tkr:
tkr
Varuimport från ursprungsland, annan kvantitet:
annan kvantitet
Varuexport till bestämmelseland, ton:
ton
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
tkr
Varuexport till bestämmelseland, annan kvantitet:
annan kvantitet
Datatyp
Varuimport från ursprungsland, ton:
Flöde
Varuimport från ursprungsland, tkr:
Flöde
Varuimport från ursprungsland, annan kvantitet:
Flöde
Varuexport till bestämmelseland, ton:
Flöde
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
Flöde
Varuexport till bestämmelseland, annan kvantitet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimport från ursprungsland, ton:
Nej
Varuimport från ursprungsland, tkr:
Nej
Varuimport från ursprungsland, annan kvantitet:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, ton:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, annan kvantitet:
Nej
Säsongsrensad
Varuimport från ursprungsland, ton:
Nej
Varuimport från ursprungsland, tkr:
Nej
Varuimport från ursprungsland, annan kvantitet:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, ton:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, annan kvantitet:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201H4