Statistikdatabasen
Varuimport och varuexport efter produktgrupp SPIN2007, bortfallsjusterat, sekretessrensad. Månad 2000M01 - 2018M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

SPIN2007

månad Markera minst ett värde

Totalt 228 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tröskelvärdeshöjning 2015
Fr.o.m. 2015 gäller nya tröskelvärden för att lämna uppgifter till Intrastat (handel med andra EU-länder). Tröskelvärdet för utförsel är oförändrat på 4,5 miljoner kronor, medan tröskelvärdet för införsel har höjts från 4,5 miljoner kronor till 9,0 miljoner kronor. Det innebär att färre företag än tidigare nu behöver rapportera uppgifter till SCB om sin införsel från EU. Detta leder till ökade skattningar för de införselföretag som hamnar under tröskelvärdet, vilket i sin tur bidrar till en ökad osäkerhet på detaljnivå. Fr.o.m. den första publiceringen av 2015 års data kommer de insamlade uppgifterna som publiceras i de ej bortfallsjusterade tabellerna därför baseras på färre rapporterade uppgifter än tidigare. Vidare kommer de bortfallsjusterade tabellerna för införsel innehålla större skattningar än tidigare.
SPIN 2007 (Standard för svensk produktindelning efter näringsgren) är SCB:S egen varuindelning. Produkterna är grupperade efter branschindelningen SNI 2007 (Svensk Näringsgrensindelning). På 4-siffernivå överensstämmer SPIN med Eurostats CPA (Classification of Product by Activity). SPIN bygger på summor av KN8-koder. Medan SNI är en branschindelning av företag kan SPIN ses som en branschindelning av produkter. Exporten eller importen för en viss SPIN-kod är alltså inte detsamma som exporten eller importen för företagen med samma SNI-kod. SPIN 2002, Prod-SNI 97 och Varu-SNI 69 är alla föregångare till SPIN 2007 och relaterar till SNI 2002, SNI 92 respektive SNI 69.
tabellinnehåll
Varuimport, bortfallsjusterad, tkr
Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken. För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP). För statistiken om EU-handeln uppskattas en viss del av handeln, s.k. bortfallsjustering. Företag som exporterar och importerar under ett visst värde är ej skyldiga att lämna uppgifter till SCB. Dessa värden samt värden för som företag som ej har lämnat uppgifter i tid (svarsbortfall) uppskattas av SCB till så kallade bortfallsjusterade värden. Även uppgiften vikt bortfallsjusteras. För uppgifter som ej är bortfallsjusterade används endast insamlade värden. Dessa uppgifter är för vissa varor och länder alltså underskattade.
Varuexport, bortfallsjusterad, tkr
Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken. För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP). För statistiken om EU-handeln uppskattas en viss del av handeln, s.k. bortfallsjustering. Företag som exporterar och importerar under ett visst värde är ej skyldiga att lämna uppgifter till SCB. Dessa värden samt värden för som företag som ej har lämnat uppgifter i tid (svarsbortfall) uppskattas av SCB till så kallade bortfallsjusterade värden. Även uppgiften vikt bortfallsjusteras. För uppgifter som ej är bortfallsjusterade används endast insamlade värden. Dessa uppgifter är för vissa varor och länder alltså underskattade.
månad
2010M01
Tidigare publicerade uppgifter avseende varuexport och varuimport för januari 2010 har korrigerats 2010-10-26.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-28
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimport, bortfallsjusterad, tkr:
tkr
Varuexport, bortfallsjusterad, tkr:
tkr
Datatyp
Varuimport, bortfallsjusterad, tkr:
Flöde
Varuexport, bortfallsjusterad, tkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimport, bortfallsjusterad, tkr:
Nej
Varuexport, bortfallsjusterad, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Varuimport, bortfallsjusterad, tkr:
Nej
Varuexport, bortfallsjusterad, tkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201BE