Statistikdatabasen
Varuimport och varuexport efter produktgrupp SPIN 2002. Volymindex 2000=100. Kvartal 1995K1 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

produktgrupp SPIN 2002 Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken (www.scb.se/HA0201). För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP) under ämnesområdet Finansmarknad (www.scb.se/FM0001).
Dessa siffror är i fasta priser med basår 2000 (2000= index100).
SPIN 2002 (Standard för svensk produktindelning efter näringsgren) är SCB:s egen varuindelning. Produkterna är grupperade efter branschindelningen SNI 2002 (Svensk Näringsgrensindelning). På 4-siffernivå överensstämmer SPIN med Eurostats CPA (Classification of Product by Activity). SPIN bygger på summor av KN8-koder. SPIN är inte detsamma som SNI. Då SNI är en branschindelning av företag kan SPIN ses som en branschindelning av produkter. Exporten eller importen för en viss SPIN-kod är alltså inte detsamma som exporten eller importen för företagen med samma SNI-kod. Prod-SNI97 och Varu-SNI69 är föregångare till SPIN 2002 och relaterar till SNI 92 respektive SNI 69.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-04
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimportvolym, index:
index
Varuexportvolym, index:
index
Datatyp
Varuimportvolym, index:
Flöde
Varuexportvolym, index:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimportvolym, index:
Nej
Varuexportvolym, index:
Nej
Säsongsrensad
Varuimportvolym, index:
Nej
Varuexportvolym, index:
Nej
Bastid
Varuimportvolym, index:
2000
Varuexportvolym, index:
2000
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201DD