Statistikdatabasen
Varuimport och varuexport efter produktgrupp SPIN 2007. Volymindex 2000=100. (Uppdateras ej). Kvartal 2001K1 - 2017K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

produktgrupp SPIN 2007

Totalt 34 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 68 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

SPIN 2007 (Standard för svensk produktindelning efter näringsgren) är SCB:S egen varuindelning. Produkterna är grupperade efter branschindelningen SNI 2007 (Svensk Näringsgrensindelning). På 4-siffernivå överensstämmer SPIN med Eurostats CPA (Classification of Product by Activity). SPIN bygger på summor av KN8-koder. Medan SNI är en branschindelning av företag kan SPIN ses som en branschindelning av produkter. Exporten eller importen för en viss SPIN-kod är alltså inte detsamma som exporten eller importen för företagen med samma SNI-kod. SPIN 2002, Prod-SNI 97 och Varu-SNI 69 är alla föregångare till SPIN 2007 och relaterar till SNI 2002, SNI 92 respektive SNI 69.
tabellinnehåll
Varuimportvolym, index
Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken. För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP). För statistiken om EU-handeln uppskattas en viss del av handeln, s.k. bortfallsjustering. Företag som exporterar och importerar under ett visst värde är ej skyldiga att lämna uppgifter till SCB. Dessa värden samt värden för som företag som ej har lämnat uppgifter i tid (svarsbortfall) uppskattas av SCB till så kallade bortfallsjusterade värden. Även uppgiften vikt bortfallsjusteras. För uppgifter som ej är bortfallsjusterade används endast insamlade värden. Dessa uppgifter är för vissa varor och länder alltså underskattade.
Varuexportvolym, index
Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken. För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP). För statistiken om EU-handeln uppskattas en viss del av handeln, s.k. bortfallsjustering. Företag som exporterar och importerar under ett visst värde är ej skyldiga att lämna uppgifter till SCB. Dessa värden samt värden för som företag som ej har lämnat uppgifter i tid (svarsbortfall) uppskattas av SCB till så kallade bortfallsjusterade värden. Även uppgiften vikt bortfallsjusteras. För uppgifter som ej är bortfallsjusterade används endast insamlade värden. Dessa uppgifter är för vissa varor och länder alltså underskattade.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimportvolym, index:
index
Varuexportvolym, index:
index
Datatyp
Varuimportvolym, index:
Flöde
Varuexportvolym, index:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimportvolym, index:
Nej
Varuexportvolym, index:
Nej
Säsongsrensad
Varuimportvolym, index:
Nej
Varuexportvolym, index:
Nej
Bastid
Varuimportvolym, index:
2000
Varuexportvolym, index:
2000
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000268