Statistikdatabasen
Varuimport och varuexport efter varugrupp SITC rev3 och handelspartner, total. År 1977-1994
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

handelspartner

varugrupp SITC

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken (www.scb.se/HA0201). För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP) under ämnesområdet Finansmarknad (www.scb.se/FM0001).
varugrupp SITC
SITC (Standard International Trade Classification) är en av FN rekommenderad indelning som är hierarkiskt uppbyggd från 1- till 5-siffernivå. SITC bygger på summor av KN8-koder.
varugrupp SITC
SITC (Standard International Trade Classification) är en av FN rekommenderad indelning som är hierarkiskt uppbyggd från 1- till 5-siffernivå. SITC bygger på summor av KN8-koder.
varugrupp SITC
SITC (Standard International Trade Classification) är en av FN rekommenderad indelning som är hierarkiskt uppbyggd från 1- till 5-siffernivå. SITC bygger på summor av KN8-koder.
varugrupp SITC
SITC (Standard International Trade Classification) är en av FN rekommenderad indelning som är hierarkiskt uppbyggd från 1- till 5-siffernivå. SITC bygger på summor av KN8-koder.
handelspartner
Nordmakedonien
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
varugrupp SITC
891 vapen och ammunition
Statistikuppgifter i varugruppen vapen och ammunition (SITC 891, SPIN 29.6, 29.60 samt 29.600 ) måste tolkas med stor försiktighet. Den kan inte användas som mått för att beskriva den svenska utrikeshandeln med krigsmateriel eller försvarsmateriel. I varugruppen ingår endast vapen och ammunition för såväl civilt som militärt bruk. Flygplan, fartyg, markfordon, spanings- och mätutrustningar, ledningssystem m.m. för militärt bruk ingår inte i varugruppen. Den innefattar sålunda endast en liten delmängd av begreppen krigsmateriel eller försvarsmateriel. Fullständig statistik om leveranser av krigsmateriel och försvarsmateriel tillhandahålls av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1999-12-09
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimport från ursprungsland, ton:
ton
Varuimport från ursprungsland, tkr:
tkr
Varuexport till bestämmelseland, ton:
ton
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
tkr
Datatyp
Varuimport från ursprungsland, ton:
Flöde
Varuimport från ursprungsland, tkr:
Flöde
Varuexport till bestämmelseland, ton:
Flöde
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimport från ursprungsland, ton:
Nej
Varuimport från ursprungsland, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, ton:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Varuimport från ursprungsland, ton:
Nej
Varuimport från ursprungsland, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, ton:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201Y9