Statistikdatabasen
Varuimport och varuexport efter varugrupp SITCRev3. Volymindex 1980=100. År 1980 - 1993
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

varugrupp SITC

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken (www.scb.se/HA0201). För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP) under ämnesområdet Finansmarknad (www.scb.se/FM0001).
Dessa siffror är i fasta priser med basår 1980 (1980= index100).
SITC (Standard International Trade Classification) är en av FN rekommenderad indelning som är hierarkiskt uppbyggd från 1- till 5-siffernivå. SITC bygger på summor av KN8-koder.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1999-12-22
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimportvolym 1980=100, index:
index
Varuexportvolym 1980=100, index:
index
Datatyp
Varuimportvolym 1980=100, index:
Flöde
Varuexportvolym 1980=100, index:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimportvolym 1980=100, index:
Nej
Varuexportvolym 1980=100, index:
Nej
Säsongsrensad
Varuimportvolym 1980=100, index:
Nej
Varuexportvolym 1980=100, index:
Nej
Bastid
Varuimportvolym 1980=100, index:
1980
Varuexportvolym 1980=100, index:
1980
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201F7