Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Varuimport och varuexport efter produktgrupp SPIN2015, bortfallsjusterat, sekretessrensad. År 2010 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-03-27
Varuimport, bortfallsjusterad, tkr:
tkr
Varuexport, bortfallsjusterad, tkr:
tkr
Varuimport, bortfallsjusterad, tkr:
Flöde
Varuexport, bortfallsjusterad, tkr:
Flöde
Varuimport, bortfallsjusterad, tkr:
Nej
Varuexport, bortfallsjusterad, tkr:
Nej
Varuimport, bortfallsjusterad, tkr:
Nej
Varuexport, bortfallsjusterad, tkr:
Nej
SCB
000001FZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Fr.o.m. 2023 gäller ett nytt tröskelvärde för att lämna uppgifter till Intrastat (handel med andra EU-länder). Tröskelvärdet för införsel har höjts från 9,0 miljoner kronor till 15,0 miljoner kronor, medan tröskelvärdet för utförsel är oförändrat på 4,5 miljoner kronor. Det innebär att färre företag än tidigare nu behöver rapportera uppgifter till SCB om sin införsel från EU. Detta leder till ökad andel modellskattningar för de införselföretag som hamnar under tröskelvärdet, vilket i sin tur bidrar till en ökad osäkerhet på detaljnivå. Fr.o.m. den första publiceringen av 2023 års data kommer de insamlade uppgifterna för införsel som publiceras i de ej bortfallsjusterade tabellerna därför baseras på färre rapporterade uppgifter än tidigare. Vidare kommer de bortfallsjusterade tabellerna för införsel innehålla en ökad andel modellskattningar än tidigare.