Statistikdatabasen
Varuimport och varuexport efter produktgrupp SPIN 2015. Volymindex 2015=100. År 2010 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

produktgrupp SPIN 2015 Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-29
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimportvolym, index:
index
Varuexportvolym, index:
index
Datatyp
Varuimportvolym, index:
Flöde
Varuexportvolym, index:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimportvolym, index:
Nej
Varuexportvolym, index:
Nej
Säsongsrensad
Varuimportvolym, index:
Nej
Varuexportvolym, index:
Nej
Bastid
Varuimportvolym, index:
2015
Varuexportvolym, index:
2015
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000029W