Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Varuimport och varuexport efter handelspartner och varugrupp SITC rev3/rev4, ej bortfallsjusterat, sekretessrensad. År 1995 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-03-27
Varuimport från avsändningsland, ton:
ton
Varuimport från avsändningsland, tkr:
tkr
Varuexport till bestämmelseland, ton:
ton
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
tkr
Varuimport från avsändningsland, ton:
Flöde
Varuimport från avsändningsland, tkr:
Flöde
Varuexport till bestämmelseland, ton:
Flöde
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
Flöde
Varuimport från avsändningsland, ton:
Nej
Varuimport från avsändningsland, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, ton:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
Nej
Varuimport från avsändningsland, ton:
Nej
Varuimport från avsändningsland, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, ton:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, tkr:
Nej
SCB
HA0201CD
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Fr.o.m. 2023 gäller ett nytt tröskelvärde för att lämna uppgifter till Intrastat (handel med andra EU-länder). Tröskelvärdet för införsel har höjts från 9,0 miljoner kronor till 15,0 miljoner kronor, medan tröskelvärdet för utförsel är oförändrat på 4,5 miljoner kronor. Det innebär att färre företag än tidigare nu behöver rapportera uppgifter till SCB om sin införsel från EU. Detta leder till ökad andel modellskattningar för de införselföretag som hamnar under tröskelvärdet, vilket i sin tur bidrar till en ökad osäkerhet på detaljnivå. Fr.o.m. den första publiceringen av 2023 års data kommer de insamlade uppgifterna för införsel som publiceras i de ej bortfallsjusterade tabellerna därför baseras på färre rapporterade uppgifter än tidigare. Vidare kommer de bortfallsjusterade tabellerna för införsel innehålla en ökad andel modellskattningar än tidigare.

varugrupp SITC

För klassificeringen SITC på 4- och 5-siffernivå finns textbeskrivningar av varukoderna endast tillgängliga på engelska. Värden för dessa mer detaljerade nivåer finns fr.o.m. år 2007.

varugrupp SITC

För klassificeringen SITC på 4- och 5-siffernivå finns textbeskrivningar av varukoderna endast tillgängliga på engelska. Värden för dessa mer detaljerade nivåer finns fr.o.m. år 2007.

varugrupp SITC

För klassificeringen SITC på 4- och 5-siffernivå finns textbeskrivningar av varukoderna endast tillgängliga på engelska. Värden för dessa mer detaljerade nivåer finns fr.o.m. år 2007.

varugrupp SITC

För klassificeringen SITC på 4- och 5-siffernivå finns textbeskrivningar av varukoderna endast tillgängliga på engelska. Värden för dessa mer detaljerade nivåer finns fr.o.m. år 2007.

handelspartner

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.