Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend. Månad 1990M01 - 2023M07

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-08-29
Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend:
mkr
Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend:
Flöde
Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend:
Nej
Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend:
Ja
SCB
HA0201A8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 1 Totalt 403

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns