Statistikdatabasen
Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend. Månad 1990M01 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

varuimport/varuexport Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 368 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tröskelvärdeshöjning 2015
Fr.o.m. 2015 gäller nya tröskelvärden för att lämna uppgifter till Intrastat (handel med andra EU-länder). Tröskelvärdet för utförsel är oförändrat på 4,5 miljoner kronor, medan tröskelvärdet för införsel har höjts från 4,5 miljoner kronor till 9,0 miljoner kronor. Det innebär att färre företag än tidigare nu behöver rapportera uppgifter till SCB om sin införsel från EU. Detta leder till ökade skattningar för de införselföretag som hamnar under tröskelvärdet, vilket i sin tur bidrar till en ökad osäkerhet på detaljnivå. Fr.o.m. den första publiceringen av 2015 års data kommer de insamlade uppgifterna som publiceras i de ej bortfallsjusterade tabellerna därför baseras på färre rapporterade uppgifter än tidigare. Vidare kommer de bortfallsjusterade tabellerna för införsel innehålla större skattningar än tidigare.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-28
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend:
mkr
Datatyp
Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend:
Nej
Säsongsrensad
Total varuimport, varuexport och handelsnetto, trend:
Ja
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201A8