Statistikdatabasen
Total varuimport, varuexport och handelsnetto. År 1975 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

varuimport/varuexport Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken (www.scb.se/HA0201). För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP) under ämnesområdet Finansmarknad (www.scb.se/FM0001).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
mnkr
Datatyp
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
Nej
Säsongsrensad
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
Nej
Skapad datum
2021-01-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201A1