Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Total varuimport, varuexport och handelsnetto. År 1975 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-03-27
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
mnkr
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
Flöde
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
Nej
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
Nej
SCB
HA0201A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 49

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken (www.scb.se/HA0201). För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP) under ämnesområdet Finansmarknad (www.scb.se/FM0001).