Statistikdatabasen
Tjänsteproduktionsindex (TjPI), 2010=100, efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2000K1 - 2017K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 70 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigerad 2016-06-03
Korrigering 2017-03-09: Data har korrigerats.
I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades statistiken tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB.
Korrigering 2017-08-10. I samband med publiceringen av juni 2017 korrigerades månadsindex för januari till mars 2017. Kvartal 1 som helhet har korrigerats marginellt.
Uppgifterna i tabellen har reviderats i samband med ny säsongrensning, kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte som genomfördes 2013-03-05
Tidsserierna för Tjänsteproduktionsindex har korrigerats mellan januari år 2008 och april år 2010. Korrigeringen gjordes den 4 juni 2010.
näringsgren SNI 2007
36-39+45-63+68-96 vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering samt tjänstenäringar exkl. kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades totalen 36-39+45-63+68-96 för perioden kvartal 1 2000 – kvartal 4 2013.
36-39+45-63+68-96 vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering samt tjänstenäringar exkl. kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-09-05 korrigerades bransch 85-88 för perioden kvartal 2 2013 – kvartal 1 2014.
36-39 vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 36-39 för perioden kvartal 2 2013 – kvartal 4 2013.
45-63+68-96 tjänstenäringar exkl. kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades totalen 45-63+68-96 för perioden kvartal 1 2000 – kvartal 4 2013.
45-63+69-96 tjänstenäringar exkl. fastighetsverksamhet, kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-09-05 korrigerades bransch 85-88 för perioden kvartal 2 2013 – kvartal 1 2014.
45-63+69-96 tjänstenäringar exkl. fastighetsverksamhet, kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades totalen 45-63+69-96 för perioden kvartal 1 2000 – kvartal 4 2013.
45-47 handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 45-47 för perioden kvartal 1 2012 – kvartal 4 2013.
46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 46 för perioden kvartal 1 2012 – kvartal 4 2013.
58-75 informations, kommunikation, fastighets samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 58-75 för perioden kvartal 1 2000 – kvartal 4 2013.
68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 68 för perioden kvartal 1 2000 – kvartal 4 2013.
85-88 utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 85-88 för perioden kvartal 1 2000 – kvartal 4 2013.
85-88 utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg
I samband med ordinarie publicering 2014-09-05 korrigerades bransch 85-88 för perioden kvartal 2 2013 – kvartal 1 2014.
86-88 enheter för vård och omsorg, socialtjänst
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 86-88 för perioden kvartal 1 2000 – kvartal 4 2013.
näringsgren SNI 2007
45-63+69-96 tjänstenäringar exkl. fastighetsverksamhet, kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
Från 2010-12-06 utökades tabellen med bransch 45-63+69-96. Utökningen gäller för alla laddade tidpunkter.
86-88 enheter för vård och omsorg, socialtjänst
I samband med ordinarie publicering 2014-09-05 korrigerades bransch 86-88 för perioden kvartal 2 2013 – kvartal 1 2014.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , kvartal: 2012K2
Korrigering 2013-01-07. Kalenderkorrigerade värden för bransch 90-96 har korrigerats för perioden maj-oktober 2012.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , kvartal: 2012K3
Korrigering 2013-01-07. Kalenderkorrigerade värden för bransch 90-96 har korrigerats för perioden maj-oktober 2012.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-09-06
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Tobias Fagerberg, SCB
+46 010-479 60 37
Tobias.Fagerberg@scb.se

Enhet
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
index
Fasta priser:
index
Löpande priser:
index
Datatyp
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
Flöde
Fasta priser:
Flöde
Löpande priser:
Flöde
Pristyp
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Fasta priser:
Fasta Priser
Löpande priser:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
Ja
Fasta priser:
Nej
Löpande priser:
Nej
Säsongsrensad
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser:
Nej
Löpande priser:
Nej
Bastid
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
2010
Fasta priser:
2010
Löpande priser:
2010
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0104B8