Statistikdatabasen
Tjänsteproduktionsindex, förändring från föregående period. Månad 2001M01 - 2017M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 200 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För mer information från SCB avseende denna publicering, vänligen läs aktuell statistiknyhet .
Korrigering 2017-03-09: Data har korrigerats.
I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades statistiken tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-10-05
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Enhet
Förändring från föregående månad:
index
Förändring från motsvarande månad föregående år:
index
Referenstid
Förändring från föregående månad:
Månad
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från föregående månad:
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Kalenderkorrigerad
Förändring från föregående månad:
Nej
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från föregående månad:
Nej
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0104AA