Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Försäljning (inkl moms) av livsmedel och drycker, mnkr efter varugrupp, tabellinnehåll och år

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Louise Eklund, SCB
+46 010-479 60 68
Ja
2021-09-30
Löpande priser:
mnkr
Fasta priser (basår=2000):
mnkr
Löpande priser:
Flöde
Fasta priser (basår=2000):
Flöde
Löpande priser:
Löpande Priser
Fasta priser (basår=2000):
Fasta Priser
Löpande priser:
Nej
Fasta priser (basår=2000):
Nej
Löpande priser:
Nej
Fasta priser (basår=2000):
Nej
Fasta priser (basår=2000):
2000
SCB
HA0103A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

år

2011

År 2011 är korrigerad 2013-10-02