Statistikdatabasen
Förfallostruktur, utestående emitterat belopp efter sektor, förfall och valuta. Månad 2013M03 - 2020M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sektor Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

förfall Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

valuta

Totalt 5 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 94 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2019-01-21. Data avseende december 2018 har korrigerats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2021-01-19
Kontakt
Simon Abraham, SCB
+46 010-479 42 62
simon.abraham@scb.se

Fraser Ames, SCB
+46 010-479 40 00
fraser.ames@scb.se

Enhet
Förfallostruktur, utestående emitterat belopp, mnkr:
mnkr
Datatyp
Förfallostruktur, utestående emitterat belopp, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förfallostruktur, utestående emitterat belopp, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Förfallostruktur, utestående emitterat belopp, mnkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000004LZ