Statistikdatabasen
Finansmarknadsstatistiken, tillväxttakt. Månad 2013M12 - 2020M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 80 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

månad
2018M06
Från och med publiceringen avseende maj 2018 kommer SCB inte längre att publicera en nyhetstext i anslutning till denna tabell.
För mer information om finansmarknadsstatistiken, se statistiknyheten.
Finansmarknadsstatistik, juni 2018.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-08-27
Kontakt
Tina Hansson, SCB
+46 010-479 42 55
tina.hansson@scb.se

Enhet
12-månaders tillväxttakt:
procent
Referenstid
12-månaders tillväxttakt:
Månad
Datatyp
12-månaders tillväxttakt:
Stock
Kalenderkorrigerad
12-månaders tillväxttakt:
Nej
Säsongsrensad
12-månaders tillväxttakt:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM5001AC